PRIVACYVERKLARING VAN MUZIEKVERENIGING SWITCH, RAAMSDONKSVEER

 Muziekvereniging Switch gevestigd te Raamsdonksveer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 2720039. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Muziekvereniging Switch verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u zich inschrijft/aanmeldt als lid. · voorletters en naam; · geboortedatum; · adres; · e-mailadres; · telefoonnummer; · leeftijd en geslacht; · rekeningnummer(s) en betaalgegevens;  · en voor de vereniging relevante gegevens (zoals vrijwilligersfuncties,  fotomateriaal e.d.). Muziekvereniging Switch kan deze gegevens gebruiken om:  · voorlichting te geven (informatievoorziening); · onderzoek uit te voeren (ontwikkeling in de blaasmuziek); · publicatie van media (foto) op de verenigingswebsite en/of facebook-pagina.  

 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Muziekvereniging Switch via het postadres of per e-mail voor vragen over deze privacyverklaring en/of de manier van verwerken. U kunt eveneens inzage in uw persoonsgegevens krijgen en/of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. 

 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Muziekvereniging Switch zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.  

4. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen. 

Raamsdonksveer, 1 jan 2018